Serade Galicia

Traballamos para involucrar á mocidade no traballo por unha sociedade que vele pola dignidade que cada persoa ten de seu, dende o respecto ós dereitos humanos.

También disponible en Español (Spanish)

Desenvolvemento de actitudes solidarias, de respecto perante a diversidade e a tolerancia, así como a erradicación do racismo, xenofobia e todo tipo de discriminación, é o que promove o programa Serade. Desta maneira, constrúese unha sociedade cunha mocidade inclusiva e dacordo cos Dereitos Humanos.

Se os xóvenes adquiren a capacidade de se poñer no lugar do outro, de se facer cargo dos problemas de seu, de experimenta-las consecuencias da soidade, a discrimunación ou a indixencia, estarán mellor preparados para contribuir nos procesos de mellora e solución desas situacións.

Para iso, realízanse distintas actividades e grupos de traballo coa mocidade galega. Tamén se fan obradoiros intelectuais e campañas de sensibilización. Nas escolas preséntanse exposicións sobre a discriminación e o racismo e se ofrecen materiais didácticos. Deste xeito, séguese un proceso cun enfoque didáctico e metodoloxías educativas que promoven unha xuventude socialmente comprometida.

Serade viuse reflectido en campañas como Déixate marcar polo mundo

Proxecto subvencionado por: