Apoio Escolar Galicia

Os nenos dos entornos vulnerables encontran neste programa de reforzo académico todo un aliado para o seu desenvolvemento persoal e o seu éxito escolar.

También disponible en Español (Spanish)

Numerosos nenos e nenas de Santiago de Compostela forman parte deste proxecto no que a educación é a protagonista. Apostamos pola igualdade de oportunidades para ofrecer un futuro mellor para tódolos nenos e nenas.

Un dos obxectivos é a mellora e axuda dos estudos de cativos e adolescentes. As voluntarias e voluntarios que se comprometen con este proxecto, adican o seu tempo cada tarde para prestarlles unha axuda cos deberes e facilitarlle-la mellora do rendemento académico. Cada tarde, os escolares contan co apoio dun equipo de xóvenes coordinadores e voluntarios, que lles resolven dúbidas, ensínanlles a estudarofrecéndolles así o esforzo académico que precisan.

Pero, ademáis das actividades de estudo, no Apoio, os nenos realizan distintos obradoiros: danza, experimentos, saídas culturais, manualidadesnos que os menores poden desenvolver diferentes capacidades e mellorar na súa relación cos demáis. Todo isto enfócase a potencia-la súa formación integral, inculcándolle-los valores do esforzo, a constancia, o traballo en equipo ou o apoio ó que o precisa.

O programa de Apoio Socioeducativo e toda unha aposta polo futuros dos rapaces, desde a igualdade de oportunidades.

 

 

Proxecto financiado na Provincia da Coruña por:

 

 

 

Proxecto financiado na Provincia da Pontevedra por:

 

 

 

Entidades colaboradoras: